Получен сертификат одобрения организации разработчика (Part-21) № UA.21J.0018